افزایش درآمد مالیاتی در دو سال پیاپی با شناسایی فراریان مالیات

افزایش درآمد مالیاتی در دو سال پیاپی با شناسایی فراریان مالیات

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش درآمد مالیاتی در دو سال پیاپی به خاطر شناسایی موارد فرار مالیاتی و برقراری عدالت و شفافیت بوده است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دو سال پیاپی درآمد مالیاتی به خاطر شناسایی پایه‌های جدی مالیاتی بوده یا شناسایی موارد فرار مالیاتی،‌ که وی گفت: بر اساس قانون ،‌پایه‌های جدید مالیاتی نیازمند تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است، در دو سال اخیر هم پایه جدید مالیاتی تعریف نشده است،‌ اما دامنه و شمول مالیاتی نسبت به قبل دو برابر شد.
وی ادامه داد،‌ شناسایی فرارهای مالیاتی به طور گسترده انجام شد و شناسایی موارد فرار مالیاتی و مودی جدید قبلا به این میزان، سابقه نداشته است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با شناسایی مودیان جدید مالیاتی،‌ هم عدالت مالیاتی بیشتر شد، هم کارایی بیشتر و شفافیت ایجاد شد و بار مالیاتی بر گرده افراد گسترده‌تری قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش دولت این است که هم شرکتهای بزرگ و هم افراد مودی شاما کارمند،‌کسبه، صاحبان مشاغل و افراد دارای پرونده مالیاتی باید شفاف و در پذیرش بار مالیاتی شریک شوند.

 فارس

نظرات کاربران