قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 1325.64 0.55 (0.04%) 1334.99 1324.2 5 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 734000 300 (0.04%) 738500 732000 5 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 169285 69 (0.04%) 170323 168824 5 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 225658 92 (0.04%) 227041 225043 5 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) هر اونس نقره 16.765 0.01 (0.03%) 17.105 16.74 5 دقیقه پیش