قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 1330.14 0.97 (0.07%) 1330.14 1330.14 14 ساعت پیش
مثقال طلا بازار طلا 628500 100 (0.02%) 630100 623900 1 ساعت پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 144953 23 (0.02%) 145322 143892 1 ساعت پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 193223 31 (0.02%) 193715 191809 1 ساعت پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) هر اونس نقره 16.49 0.01 (0.03%) 16.5 16.485 14 ساعت پیش