قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 1280.14 0.01 (0%) 1282.45 1278.87 4 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 930000 500 (0.05%) 930000 908500 4 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 214489 115 (0.05%) 214489 209531 4 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 285915 153 (0.05%) 285915 279306 4 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) هر اونس نقره 16.56 0.01 (0.03%) 16.605 16.51 7 دقیقه پیش