مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 2 ماه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 5 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 5 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 2 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 سال پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 هفته پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 2 هفته پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 35000 0 (0%) 35000 35000 2 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 19700 0 (0%) 19700 19700 1 هفته پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 24000 0 (0%) 24000 24000 5 روز پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 18000 0 (0%) 18000 18000 5 روز پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 22200 0 (0%) 22200 22200 5 روز پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 21200 0 (0%) 21200 21200 5 روز پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 13850 0 (0%) 13850 13850 5 روز پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 5 روز پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 13800 0 (0%) 13800 13800 5 روز پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 5 روز پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 5 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 5 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 5 روز پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 5 روز پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 8200 0 (0%) 8200 8200 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 5 روز پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 5 روز پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 70000 0 (0%) 70000 70000 5 روز پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 5 روز پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 5 روز پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 5 روز پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 5 روز پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 6700 0 (0%) 6700 6700 5 روز پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1950 0 (0%) 1950 1950 5 روز پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4550 0 (0%) 4550 4550 5 روز پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4700 0 (0%) 4700 4700 2 هفته پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 2 ماه پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 2 ماه پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 5 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 1 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 6 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 1 هفته پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 1 هفته پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 14800 0 (0%) 14800 14800 3 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 9 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 5 روز پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 1 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 4550 0 (0%) 4550 4550 5 روز پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1540000 0 (0%) 1540000 1540000 5 روز پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 5 روز پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5800 0 (0%) 5800 5800 5 روز پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 5 روز پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 5800 0 (0%) 5800 5800 5 روز پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 5 روز پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 5300 0 (0%) 5300 5300 5 روز پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 10200 0 (0%) 10200 10200 5 روز پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 5 روز پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 5100 0 (0%) 5100 5100 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 41500 0 (0%) 41500 41500 1 ماه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 41500 0 (0%) 41500 41500 5 روز پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 2 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34000 0 (0%) 34000 34000 2 ماه پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 7 ماه پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 41500 0 (0%) 41500 41500 5 روز پیش
CMC
CMC
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 5 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 5 روز پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 44500 0 (0%) 44500 44500 1 هفته پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 5 روز پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 33000 0 (0%) 33000 33000 5 روز پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 45500 0 (0%) 45500 45500 5 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 7000 0 (0%) 7000 7000 2 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 2 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 5 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 5 روز پیش