مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 180000 0 (0%) 180000 180000 32 دقیقه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 39500 0 (0%) 39500 39500 32 دقیقه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 32 دقیقه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 38000 500 (1.32%) 38000 38000 32 دقیقه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 46000 0 (0%) 46000 46000 32 دقیقه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 32 دقیقه پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 32 دقیقه پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 41000 0 (0%) 41000 41000 32 دقیقه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 45000 0 (0%) 45000 45000 32 دقیقه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 32 دقیقه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم 38500 1,000 (2.67%) 38500 38500 32 دقیقه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم 37500 0 (0%) 37500 37500 32 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 26100 0 (0%) 26100 26100 30 دقیقه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 27000 0 (0%) 27000 27000 30 دقیقه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 25100 100 (0.4%) 25100 25100 30 دقیقه پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 25100 0 (0%) 25100 25100 2 هفته پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 26600 1,000 (3.91%) 26600 26600 30 دقیقه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 15100 0 (0%) 15100 15100 4 هفته پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 30 دقیقه پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 30 دقیقه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 16600 100 (0.61%) 16600 16600 30 دقیقه پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 15900 1,100 (7.43%) 15900 15900 30 دقیقه پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 30 دقیقه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 8000 200 (2.5%) 8000 8000 30 دقیقه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 8000 200 (2.5%) 8000 8000 30 دقیقه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 8000 200 (2.5%) 8000 8000 30 دقیقه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 8000 200 (2.5%) 8000 8000 30 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 99000 0 (0%) 99000 99000 30 دقیقه پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 99000 0 (0%) 99000 99000 30 دقیقه پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 99000 0 (0%) 99000 99000 30 دقیقه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 30 دقیقه پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 30 دقیقه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 79000 0 (0%) 79000 79000 30 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 2 هفته پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 10400 100 (0.96%) 10400 10400 29 دقیقه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 8300 700 (9.21%) 8300 8300 29 دقیقه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 29 دقیقه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 29 دقیقه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 4 روز پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 29 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 14200 200 (1.43%) 14200 14200 28 دقیقه پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 8300 0 (0%) 8300 8300 28 دقیقه پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 7 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 28 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 8 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 7300 200 (2.82%) 7300 7300 28 دقیقه پیش
سیکلوهگزانون(ریتاردر)
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 28 دقیقه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 28 دقیقه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 11550 0 (0%) 11550 11550 28 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 4050 0 (0%) 4050 4050 27 دقیقه پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 3 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 4750 0 (0%) 4750 4750 27 دقیقه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3800 0 (0%) 3800 3800 2 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1750000 0 (0%) 1750000 1750000 27 دقیقه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 27 دقیقه پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 27 دقیقه پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 4800 300 (6.67%) 4800 4800 27 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 10700 0 (0%) 10700 10700 26 دقیقه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 8200 300 (3.66%) 8200 8200 26 دقیقه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 2 ماه پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 6900 0 (0%) 6900 6900 26 دقیقه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 4 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 11100 0 (0%) 11100 11100 26 دقیقه پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 72100 0 (0%) 72100 72100 26 دقیقه پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 26 دقیقه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 41500 0 (0%) 41500 41500 4 ماه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 43800 0 (0%) 43800 43800 2 هفته پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 39000 0 (0%) 39000 39000 2 هفته پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 39000 0 (0%) 39000 39000 2 هفته پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 9 ماه پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 44000 0 (0%) 44000 44000 2 هفته پیش
CMC
CMC
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 2 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 35000 0 (0%) 35000 35000 25 دقیقه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 55500 0 (0%) 55500 55500 1 هفته پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 2 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 38000 500 (1.33%) 38000 38000 25 دقیقه پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 48500 1,500 (3.09%) 48500 48500 25 دقیقه پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 8600 100 (1.18%) 8600 8600 25 دقیقه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 25 دقیقه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 14300 0 (0%) 14300 14300 25 دقیقه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 14300 0 (0%) 14300 14300 25 دقیقه پیش