مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 6 روز پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 32200 0 (0%) 32200 32200 6 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 6 روز پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 2 هفته پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 سال پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 1 سال پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 6 روز پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 6 روز پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 27500 0 (0%) 27500 27500 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13100 0 (0%) 13100 13100 6 روز پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 16350 0 (0%) 16350 16350 6 روز پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 1 سال پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 7 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 1 سال پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 13050 0 (0%) 13050 13050 6 روز پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 16200 0 (0%) 16200 16200 3 هفته پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 15200 0 (0%) 15200 15200 6 روز پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 1 سال پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 1 سال پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 1 سال پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 1 سال پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 10450 0 (0%) 10450 10450 6 روز پیش
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 4 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 6 روز پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 10450 0 (0%) 10450 10450 6 روز پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 11900 0 (0%) 11900 11900 6 روز پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 10900 0 (0%) 10900 10900 6 روز پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 7 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 5 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 5 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 6 روز پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 6 روز پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 6 روز پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 6 روز پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 6 روز پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 6 روز پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 6 روز پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 6 روز پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 6 روز پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1100 0 (0%) 1100 1100 6 روز پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 6 روز پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 2 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4900 0 (0%) 4900 4900 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7300 0 (0%) 7300 7300 6 روز پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 6 روز پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 6 روز پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4350 0 (0%) 4350 4350 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5450 0 (0%) 5450 5450 2 هفته پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 4950 0 (0%) 4950 4950 6 روز پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 7900 0 (0%) 7900 7900 6 روز پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 3 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 9600 0 (0%) 9600 9600 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 2800 0 (0%) 2800 2800 6 روز پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 2900 0 (0%) 2900 2900 1 هفته پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3750 0 (0%) 3750 3750 6 روز پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3550 0 (0%) 3550 3550 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1500000 0 (0%) 1500000 1500000 6 روز پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 6 روز پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2650 0 (0%) 2650 2650 6 روز پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2300 0 (0%) 2300 2300 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 3 هفته پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 6 روز پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5550 0 (0%) 5550 5550 4 هفته پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 3950 0 (0%) 3950 3950 6 روز پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 8700 0 (0%) 8700 8700 6 روز پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 43100 0 (0%) 43100 43100 6 روز پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 6 روز پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 38500 0 (0%) 38500 38500 6 روز پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 6 روز پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 6 روز پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34500 0 (0%) 34500 34500 6 روز پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 6 روز پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 25500 0 (0%) 25500 25500 6 روز پیش
CMC
CMC
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 1 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 4 ماه پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 6 روز پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 16300 0 (0%) 16300 16300 6 روز پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 6 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6350 0 (0%) 6350 6350 6 روز پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5400 0 (0%) 5400 5400 6 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 6 روز پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 6 روز پیش