مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 205000 0 (0%) 205000 205000 6 ماه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 6 ماه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 15500 0 (0%) 15500 15500 7 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 6 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 6 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 6 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 6 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 6 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر 1 کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 6 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 6 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15.3
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 6 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 50000 0 (0%) 50000 50000 6 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر 1 کیلوگرم 20000 0 (0%) 20000 20000 6 ماه پیش
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 6 ماه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 26700 0 (0%) 26700 26700 6 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 6 ماه پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 26500 0 (0%) 26500 26500 6 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 6 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 18000 0 (0%) 18000 18000 6 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 6 ماه پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 18300 0 (0%) 18300 18300 6 ماه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 19100 0 (0%) 19100 19100 6 ماه پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 16100 0 (0%) 16100 16100 8 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 6 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 2 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 6 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 6 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر 1 کیلوگرم 9500 0 (0%) 9500 9500 6 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 105000 0 (0%) 105000 105000 6 ماه پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 6 ماه پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 6 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 7 ماه پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 106000 0 (0%) 106000 106000 7 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 7 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 10800 0 (0%) 10800 10800 6 ماه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 15000 0 (0%) 15000 15000 6 ماه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 6 ماه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 2000 0 (0%) 2000 2000 6 ماه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 4800 0 (0%) 4800 4800 6 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 6 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 14500 0 (0%) 14500 14500 7 ماه پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 6 ماه پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 1 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 7 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 1 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 6 ماه پیش
سیکلوهگزانون(ریتاردر)(CYC)
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 6 ماه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 6 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 6 ماه پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 4450 0 (0%) 4450 4450 6 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 5000 0 (0%) 5000 5000 6 ماه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 4400 0 (0%) 4400 4400 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1740000 0 (0%) 1740000 1740000 6 ماه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 8650 0 (0%) 8650 8650 6 ماه پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5900 0 (0%) 5900 5900 6 ماه پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 6 ماه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر 1 کیلوگرم 5200 0 (0%) 5200 5200 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پترورزین C5
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 12000 0 (0%) 12000 12000 7 ماه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 13100 0 (0%) 13100 13100 6 ماه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 10 ماه پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 6 ماه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 6 ماه پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E06
Epiran 06
کوثر 1 کیلوگرم - 0 (0%) - - -

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 13050 0 (0%) 13050 13050 6 ماه پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 6 ماه پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 8600 0 (0%) 8600 8600 6 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 41500 0 (0%) 41500 41500 11 ماه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 51000 0 (0%) 51000 51000 6 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 47500 0 (0%) 47500 47500 6 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 6 ماه پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29500 0 (0%) 29500 29500 1 سال پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 6 ماه پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 8 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 6 ماه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 71000 0 (0%) 71000 71000 7 ماه پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 100000 0 (0%) 100000 100000 6 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 60500 0 (0%) 60500 60500 6 ماه پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 58500 0 (0%) 58500 58500 6 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 6 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 6 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 22500 0 (0%) 22500 22500 6 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان PVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 22500 0 (0%) 22500 22500 6 ماه پیش