مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 62500 0 (0%) 62500 62500 22 ساعت پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 25200 0 (0%) 25200 25200 2 روز پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 22 ساعت پیش
دوده چین 3200F
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 4 هفته پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 8 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 8 ماه پیش
پیگمنت زرد 12G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 22 ساعت پیش
پیگمنت زرد 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 22 ساعت پیش
پیگمنت قرمز 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 22 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 22 ساعت پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 13900 0 (0%) 13900 13900 22 ساعت پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 11000 0 (0%) 11000 11000 9 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 3 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم 12600 0 (0%) 12600 12600 8 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم 12400 0 (0%) 12400 12400 22 ساعت پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13600 0 (0%) 13600 13600 2 هفته پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 13800 0 (0%) 13800 13800 22 ساعت پیش
تیتان سینکارنا RC813
Titanium Dioxide Cinkarna
کوثر کیلوگرم 8950 0 (0%) 8950 8950 8 ماه پیش
تیتان کازمو KR1000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 8 ماه پیش
تیتان کازمو KR2000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7200 0 (0%) 7200 7200 8 ماه پیش
تیتان کازمو KR3000
Titanium Dioxide Rutile Cosmo
کوثر کیلوگرم 7150 0 (0%) 7150 7150 8 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 9750 0 (0%) 9750 9750 22 ساعت پیش
تیتان چین BLR699
Titanium Dioxide Henan Billions
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 5 روز پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 9850 0 (0%) 9850 9850 22 ساعت پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 9650 0 (0%) 9650 9650 22 ساعت پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم 10050 0 (0%) 10050 10050 22 ساعت پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 22 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد(لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم 14000 0 (0%) 14000 14000 3 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 1 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش)313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 22 ساعت پیش
اکسیدآهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 5700 0 (0%) 5700 5700 22 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 60000 0 (0%) 60000 60000 22 ساعت پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 3 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 3 هفته پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 66000 66000 22 ساعت پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 73500 0 (0%) 73500 73500 2 هفته پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 26000 0 (0%) 26000 26000 22 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
(Butyl Glycol (BG
کوثر کیلوگرم 5600 0 (0%) 5600 5600 22 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
(Mono Propylene Glycol (MPG
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 22 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
(Isopropyl Alcohol (IPA
کوثر کیلوگرم 5950 0 (0%) 5950 5950 22 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 1550 0 (0%) 1550 1550 22 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3000 0 (0%) 3000 3000 3 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
(Mono Ethylene Glycol (MEG
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 4 روز پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 22 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
(Propylene Carbonate (PC
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 22 ساعت پیش
بوتیل استات
(Butyl Acetate (BA
کوثر کیلوگرم 6250 0 (0%) 6250 6250 22 ساعت پیش
اتیل استات هند
(Ethyl Acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4100 0 (0%) 4100 4100 22 ساعت پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
(Ethyl acetate (EA
کوثر کیلوگرم 4200 0 (0%) 4200 4200 22 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 5750 0 (0%) 5750 5750 21 ساعت پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 5350 0 (0%) 5350 5350 3 روز پیش
سیکلوهگزانون
(Cyclohexanone (CYC
کوثر کیلوگرم 8400 0 (0%) 8400 8400 3 روز پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
(Methyl Ethyl Ketone (MEK
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 21 ساعت پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
(Methyl Isobutyl Ketone (MIBK
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 21 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زائلین مخلوط
(Mixed Xylene (MX
کوثر کیلوگرم 3150 0 (0%) 3150 3150 21 ساعت پیش
اورتو زائلین
(Ortho Xylene (OX
کوثر کیلوگرم 3100 0 (0%) 3100 3100 2 ماه پیش
تولوئن اصفهان
ٰToluene
کوثر کیلوگرم 3700 0 (0%) 3700 3700 21 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 3400 0 (0%) 3400 3400 21 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
(Perchloroethylene (PCE
کوثر کیلوگرم 1500000 0 (0%) 1500000 1500000 21 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
(Dimethylformamide (DMF
کوثر کیلوگرم 4500 0 (0%) 4500 4500 21 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2700 0 (0%) 2700 2700 21 ساعت پیش
متیلن کلراید چین (MCE)
(Methylene Chloride (MCE
کوثر کیلوگرم 2200 0 (0%) 2200 2200 21 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گام روزین(کالیفن) ww
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 7800 0 (0%) 7800 7800 19 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 4850 0 (0%) 4850 4850 19 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 19 ساعت پیش
پترورزین C9
Petroleum Resin
کوثر کیلوگرم 4300 0 (0%) 4300 4300 19 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 19 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 7950 0 (0%) 7950 7950 19 ساعت پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 21500 0 (0%) 21500 21500 2 هفته پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 4550 0 (0%) 4550 4550 19 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم 39500 0 (0%) 39500 39500 19 ساعت پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 32100 0 (0%) 32100 32100 19 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 39000 0 (0%) 39000 39000 19 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 34500 0 (0%) 34500 34500 19 ساعت پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 19 ساعت پیش
برموکول 481
Akzo Nobel Bermocoll
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 19 ساعت پیش
ساتكس 1000
CMC Satex
کوثر کیلوگرم 6000 0 (0%) 6000 6000 19 ساعت پیش

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 19 ساعت پیش
اروزیل HV200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 27100 0 (0%) 27100 27100 19 ساعت پیش
اوکا OK412
ACEMATT OK412
کوثر کیلوگرم 29200 0 (0%) 29200 29200 19 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 6250 0 (0%) 6250 6250 19 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 5500 0 (0%) 5500 5500 19 ساعت پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP20)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 19 ساعت پیش
پلی وینیل الکلPVA) BP24)
(Polyvinyl Alcohol (PVA
کوثر کیلوگرم 10500 0 (0%) 10500 10500 19 ساعت پیش