قیمت سکه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سکه امامی بازار طلا 2531000 10,000 (0.4%) 2531000 2421000 7 دقیقه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 2396000 10,000 (0.42%) 2396000 2311000 10 دقیقه پیش
سکه نیم بازار طلا 1211000 10,000 (0.83%) 1211000 1201000 19 دقیقه پیش
سکه ربع بازار طلا 696000 5,000 (0.72%) 696000 696000 19 دقیقه پیش
سکه گرمی بازار طلا 394000 3,000 (0.77%) 394000 391000 19 دقیقه پیش