قیمت سکه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سکه امامی بازار طلا 1526000 9,000 (0.59%) 1526000 1483000 1 دقیقه پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 1466000 15,000 (1.03%) 1466000 1446000 2 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 749000 3,000 (0.4%) 752000 726000 1 دقیقه پیش
سکه ربع بازار طلا 460000 11,000 (2.45%) 460000 445000 1 دقیقه پیش
سکه گرمی بازار طلا 304000 3,000 (1%) 304000 301000 1 دقیقه پیش