قیمت سکه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سکه امامی بازار طلا 10288000 1,000 (0.01%) 10558000 10188000 2 ساعت پیش
سکه بهار آزادی بازار طلا 9900900 3,000 (0.03%) 10201900 9701900 3 ساعت پیش
سکه نیم بازار طلا 5600000 50,000 (0.9%) 5600000 5450000 9 ساعت پیش
سکه ربع بازار طلا 3600000 100,000 (2.86%) 3600000 3400000 9 ساعت پیش
سکه گرمی بازار طلا 2200000 200,000 (10%) 2200000 1995000 9 ساعت پیش