پرداخت پاداش صرفه جویی به یک میلیون مشترک برق پایتخت

پرداخت پاداش صرفه جویی به یک میلیون مشترک برق پایتخت

مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام این که یک میلیون مشترک خانگی این شرکت در قبوض تیر ماه خود پاداش صرفه جویی دریافت کرده اند، پیش بینی کرد تعداد مشترکانی که مشمول دریافت پاداش صرفه جویی خواهند شد، به دو برابر افزایش یابد.

کامبیز ناظریان، مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ با قدردانی از همکاری ارزنده مشترکان برق پایتخت گفت: تا امروز یک میلیون مشترک خانگی در شهر تهران بر روی قبوض برق خود پاداش صرفه جویی دریافت کرده اند و پیش بینی می شود این رقم به زودی به دو میلیون اشتراک افزایش یابد.

وی با اعلام عبور اوج مصرف برق از مرز ٧٧ هزار مگاوات به عنوان رکوردی جدید در صنعت برق کشور؛ همراهی مشترکان را مولفه مهمی در مدیریت پایداری شبکه دانست و گفت: استفاده از دور کند کولرهای آبی و تنظیم دمای سامانه های سرمایشی بر روی اعداد ٢٥ و ٢٤ درجه سانتی گراد در کاهش بار شبکه در ساعات اوج بار تاثیر بسیار زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع نیاز مصرف ساعات اوج شبکه برق شهر تهران با رقمی معادل ٥ هزار و 220 مگاوات طی روز جاری، حدود ٢ هزار و 400 مگاوات مربوط به سامانه های سرمایشی است لذا مشترکان می توانند با کمی مدیریت رفتار مصرف تاثیر زیادی در حفظ پایداری شبکه برق داشته باشند.

مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ همچنین همکاری مشترکان اداری را در اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق شایسته دانست و گفت: با همکاری ادارات، کاهش بار شبکه به میزان ١3 مگاوات میسر شده و انتظار می رود تمامی مشترکان اداری استفاده از مولدهای برق را به منظور کاهش مصرف برق مطابق با ابلاغیه هیات وزیران در دستور کار خود قرار دهند.

وی در عین حال تصریح کرد: امروز نیز برق ٥ مشترک اداری به دلیل بی توجهی به ابلاغیه هیات وزیران و خودداری از کاهش مصرف برق با اخطار قبلی قطع شد.

 تسنیم

نظرات کاربران