5 سیاست تضمینی برای افزایش صادرات نفت ایران در تحریم

5 سیاست تضمینی برای افزایش صادرات نفت ایران در تحریم

برجام به عنوان یک توافق ذاتا ناپایدار نمی‌تواند نسخه اصیلی در مواجهه با تحریم نفتی باشد، به خصوص اینکه در دوره اجرای برجام، لو رفتن شبکه فروش نفت ایران در شرایط تحریم منجر به افت غیرمتعارف رقم صادرات بعد از خروج آمریکا شد.

نظرات کاربران