انتصاب معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه/ ممبینی جایگزین پورمحمدی شد

انتصاب معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه/ ممبینی جایگزین پورمحمدی شد

بر اساس حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه، ممبینی به عنوان معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه منصوب شد.

رحیم ممبینی با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه، این سازمان منصوب و جایگزین حمید پور محمدی شد.

پور محمدی از اواسط حضور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه فعالیت میکرد.

لازم به ذکر است، لایحه بودجه سنواتی در ادارات کل ذیل این معاونت تدوین میشود.

گفتنی است، شهریور ماه سال گذشته ممبینی به سمت دستیار ویژه رئیس سازمان منصوب شده بود. همچنین در حکم دیگری در مهر ماه سال 1400 رحیم ممبینی به سمت معاون کل سازمان منصوب شد.

 تسنیم

نظرات کاربران