بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 29358 3.00 (0.01%) 29449 29258 10 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 28628 16.00 (0.06%) 28888 28575 8 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3419 1.00 (0.03%) 3457 3418 9 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 49206.47 41.18 (0.08%) 49402.05 48949.76 6 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 4040 1.00 (0.02%) 4040 4002 1 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 445 1.00 (0.23%) 445 441 34 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7130 3.00 (0.04%) 7141 7076 10 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 15400 4.00 (0.03%) 15410 15197 16 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9059 6.00 (0.07%) 9065 8982 16 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 6386 10.00 (0.16%) 6386 6345 40 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34694 26.00 (0.07%) 34724 34387 4 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 4232 3.00 (0.07%) 4236 4177 4 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 13794 14.00 (0.1%) 13825 13530 4 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 4054 1.00 (0.02%) 4056 4005 7 دقیقه پیش