بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 38428 5.00 (0.01%) 38522 38075 6 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 17916 16.00 (0.09%) 18037 17836 4 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3030 1.00 (0.03%) 3031 3015 5 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 59463.93 0.00 (0%) 61656.47 58717.8 1 سال پیش
Asia Dow بورس جهانی 4016 0.00 (0%) 4016 4016 3 هفته پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 507 0.00 (0%) 507 507 2 ماه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 8175 2.00 (0.02%) 8198 8142 8 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 18107 15.00 (0.08%) 18211 18074 8 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 11027 3.00 (0.03%) 11045 10956 8 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 7607 6.00 (0.08%) 7636 7564 8 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 38778 1.00 (0%) 38821 38778 16 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 5473 2.00 (0.04%) 5487 5473 16 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 17855 1.00 (0.01%) 17927 17855 16 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2434 0.00 (0%) 3178 2434 8 ماه پیش