بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 39099 0.00 (0%) 39099 39099 20 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 16726 0.00 (0%) 16726 16726 20 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3005 0.00 (0%) 3005 3005 20 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 59463.93 0.00 (0%) 61656.47 58717.8 12 ماه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3742 0.00 (0%) 3742 3742 20 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 497 0.00 (0%) 497 497 20 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7706 0.00 (0%) 7706 7706 20 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 17419 0.00 (0%) 17419 17419 20 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 10131 0.00 (0%) 10131 10131 20 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 7967 0.00 (0%) 7967 7967 20 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 39132 27.00 (0.07%) 39191 39132 19 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 5089 1.00 (0.02%) 5096 5088 19 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 15997 1.00 (0.01%) 16018 15982 19 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 2434 0.00 (0%) 3178 2434 4 ماه پیش