بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 27798 10.00 (0.04%) 27824 27529 6 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 26211 39.00 (0.15%) 26291 25739 6 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 3454 3.00 (0.09%) 3454 3370 6 دقیقه پیش
Sensex بورس جهانی 52915.31 5.09 (0.01%) 52923.62 52849.59 3 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3866 1.00 (0.03%) 3871 3828 3 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 462 0.00 (0%) 462 462 2 روز پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7032 0.00 (0%) 7032 7032 2 روز پیش
DAX بورس جهانی 15544 0.00 (0%) 15544 15544 2 روز پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8676 0.00 (0%) 8676 8676 2 روز پیش
CAC 40 بورس جهانی 6613 0.00 (0%) 6613 6613 2 روز پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34935 0.00 (0%) 34935 34935 1 روز پیش
S&P 500 بورس جهانی 4395 0.00 (0%) 4395 4395 1 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 14673 0.00 (0%) 14673 14673 1 روز پیش
GlobalDow بورس جهانی 3993 1.00 (0.03%) 3993 3985 27 دقیقه پیش