بورس آسیا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
NIKKEI بورس جهانی 27484 10.00 (0.04%) 27504 25717 7 دقیقه پیش
Hang Seng بورس جهانی 21958 21.00 (0.1%) 22726 20778 15 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3286 1.00 (0.03%) 3309 3124 18 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 59932.24 20.27 (0.03%) 61255.65 58717.8 14 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3565 1.00 (0.03%) 3583 3325 7 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 459 1.00 (0.22%) 459 445 9 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7820 1.00 (0.01%) 7835 7572 7 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 15509 1.00 (0.01%) 15519 14347 8 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9230 3.00 (0.03%) 9278 8488 8 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 7166 14.00 (0.2%) 7182 6707 8 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
Dow بورس جهانی 34054 36.00 (0.11%) 34303 33136 3 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 4180 1.00 (0.02%) 4194 3824 3 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 12201 31.00 (0.25%) 12265 10387 3 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3178 0.00 (0%) 3178 3178 4 ماه پیش