# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 ارز آزاد (بازار) 10,000 24137 تومان 22 (0.09%) 24153 24102 6 دقیقه پیش

نمودار قیمت روز جاری صد ین ژاپن / ارز آزاد (بازار)

نمودار قیمت ماهانه ی صد ین ژاپن / ارز آزاد (بازار)

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.