# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خوزستان 354000 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC / پتروشیمی خوزستان