# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کارون 218892 0 (0%) - - 2 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص / پتروشیمی کارون