# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کارون 106071 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی متیلن دی ایزوسیانات پلیمریک / پتروشیمی کارون