# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کارون 106071 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی متیلن دی ایزوسیانات پلیمریک / پتروشیمی کارون

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.