# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 خراسان رضوی 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) / خراسان رضوی

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.