# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 قزوین 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 لرستان 9020 0 (0%) - - 4 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی گندم خوراکی / لرستان