# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 سویابین 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی روغن خام کلزا / سویابین