# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 تعاونی پرورش مرغ مادر و جوجه یکروزه خوشخوان 16000 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 تولیدی یزد جوجه 0 (0%) - - -
3 فرمان شمشیر 0 (0%) - - -
4 پیگیر 0 (0%) - - -
5 مرغ مادر دیزباد 0 (0%) - - -
6 گسترش و توسعه صنایع بهپرور 0 (0%) - - -
7 مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه 0 (0%) - - -
8 مرغ ماهان 0 (0%) - - -

جهت سفارش لطفا تماس بگیرید

نمودار قیمت ماهانه ی جوجه یک روزه گوشتی / پیگیر

نظرات کاربران