# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 کرمان 9380 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 خوزستان 9380 0 (0%) - - 4 سال پیش
3 فارس 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی گندم دورم / فارس