# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی شمش 1000P-99.7 / آلومینیوم ایران(ایرالکو)