# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 116331 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی شمش آلیاژ LM2 / صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان