# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 30836 0 (0%) - - 1 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی خراسان