# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 مهندسی قیر و آسفالت غرب 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی قیر MC70 / مهندسی قیر و آسفالت غرب