# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کردستان 99887 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 / پتروشیمی کردستان