# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 25021 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی پردیس 25021 0 (0%) - - 3 سال پیش
3 پتروشیمی رازی 25021 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره گرانول / پتروشیمی پردیس