# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 24691 0 (0%) - - 2 سال پیش
2 پتروشیمی شیراز 25651 0 (0%) - - 2 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره پریل / پتروشیمی خراسان