# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 ایلام 0 (0%) - - -
2 کرمانشاه 0 (0%) - - -
3 کرمان 0 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی گندم دورم / کرمان