# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 0 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 قند شیروان 0 (0%) - - -
3 قند میبد 0 (0%) - - -
4 قند تربت حیدریه 0 (0%) - - -
5 قند پیرانشهر 0 0 (0%) - - 4 سال پیش
6 قند فیروزکوه 0 (0%) - - -
7 کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 0 (0%) - - -
8 کشت و صنعت جوین 0 (0%) - - -
9 قند نیشابور 0 (0%) - - -
10 قند کرج 0 (0%) - - -
11 قند ورامین 0 (0%) - - -
12 قند چناران 0 (0%) - - -
13 قند شیرین 0 (0%) - - -
14 قند ارمغان صبای فسا 0 (0%) - - -
15 مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 0 (0%) - - -
16 کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 0 0 (0%) - - 4 سال پیش
17 کشت و صنعت دهخدا 0 (0%) - - -
18 کشت و صنعت فارابی 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی شکر سفید / قند فیروزکوه