# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پالایش و انرژی شمالغرب آرکا 0 0 (0%) - - 7 سال پیش
2 نفت جی 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
3 نفت پاسارگاد اراک 0 0 (0%) - - 7 سال پیش
4 نفت پاسارگاد تبریز 0 0 (0%) - - 7 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر PG5822 / نفت پاسارگاد تبریز