# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پالایش نفت شیراز 13850 0 (0%) - - 4 سال پیش
2 نفت پاسارگاد اراک 13600 0 (0%) - - 4 سال پیش
3 نفت پاسارگاد تهران 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی قیر PG6422 / پالایش نفت شیراز