# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 اسید سازان زنجان 4000 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی ارومیه 4200 0 (0%) - - 2 سال پیش
3 پتروشیمی رازی 6500 0 (0%) - - 2 سال پیش
4 شرکت ملی صنایع مس ایران 1200 0 (0%) - - 2 سال پیش
5 تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم 5500 0 (0%) - - 3 سال پیش
6 کیمیا پژوهان خاورشیمی 4000 0 (0%) - - 2 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اسید سولفوریک / تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم