# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 15201 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی شیراز 0 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی آمونیاک (گاز) / پتروشیمی شیراز