# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی خراسان 15201 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی کرمانشاه 22320 0 (0%) - - 2 سال پیش
3 پتروشیمی شیراز 17327 0 (0%) - - 2 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی آمونیاک (مایع) / پتروشیمی شیراز