# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 6978 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 پتروشیمی خراسان 7512 0 (0%) - - 5 سال پیش
3 پتروشیمی شیراز 7569 0 (0%) - - 5 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره صنعتی / پتروشیمی خراسان