# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی بیستون 149630 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 149630 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی الکیل بنزن خطی / سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران