# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی کرمانشاه 7028 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی اوره صنعتی گرانوله / پتروشیمی کرمانشاه