# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی برزویه 91456 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی بوعلی سینا 22809 0 (0%) - - 7 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی ارتوزایلن / پتروشیمی بوعلی سینا