# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی اروند 13445 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی بندرامام 4034 0 (0%) - - 7 سال پیش
3 پتروشیمی آبادان 12644 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی سود کاستیک / پتروشیمی آبادان