# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 168120 0 (0%) - - 3 سال پیش
2 پتروشیمی بیستون 168015 0 (0%) - - 3 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی الکیل بنزن خطی / پتروشیمی بیستون