# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 پتروشیمی تبریز 38322 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 پتروشیمی امیرکبیر 36438 0 (0%) - - 6 سال پیش

نمودار قیمت ماهانه ی پلی اتیلن سبک خطی 0220AA / پتروشیمی امیرکبیر