مقایسه کالا

جستجو :
با تایپ نمودن نام محصول مورد نظر آن را میتوانید به لیست مقایسه اضافه نمایید.
بنتون 34 34
نام محصول بنتون 34
گرید 34
عنوان انگلیسی Bentone 34
آخرین قیمت 125000 تومان
واحد کیلوگرم
ارایه دهنده کوثر
تولید کننده
نوع بسته بندی کیسه 25 کیلویی
دیتاشیت TDS دانلود دیتاشیت
متریال سیفتی دیتاشیت MSDS
شاخه افزودنی های رنگ و رزین
توضیحات
نمودار