مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 470000 0 (0%) 470000 470000 3 ماه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 204000 0 (0%) 204000 204000 3 ماه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 3 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 270000 0 (0%) 270000 270000 4 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 270000 0 (0%) 270000 270000 4 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 260000 0 (0%) 260000 260000 3 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 250000 0 (0%) 250000 250000 5 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 255000 0 (0%) 255000 255000 5 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 249000 0 (0%) 249000 249000 3 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 330000 0 (0%) 330000 330000 5 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 330000 0 (0%) 330000 330000 5 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 119000 0 (0%) 119000 119000 3 ماه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 122000 0 (0%) 122000 122000 3 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 120000 0 (0%) 120000 120000 5 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 5 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 88900 0 (0%) 88900 88900 3 ماه پیش
تیتان lomon R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 88500 0 (0%) 88500 88500 3 ماه پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 5 ماه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 97000 0 (0%) 97000 97000 3 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 44200 0 (0%) 44200 44200 3 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 3 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 36000 0 (0%) 36000 36000 5 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 5 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 533000 0 (0%) 533000 533000 3 ماه پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 533000 0 (0%) 533000 533000 3 ماه پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 533000 0 (0%) 533000 533000 3 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 560000 0 (0%) 560000 560000 3 ماه پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 560000 0 (0%) 560000 560000 3 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 419000 0 (0%) 419000 419000 3 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 4 ماه پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 97000 0 (0%) 97000 97000 3 ماه پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 48500 0 (0%) 48500 48500 3 ماه پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 8100 0 (0%) 8100 8100 3 ماه پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 17200 0 (0%) 17200 17200 4 ماه پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 22300 0 (0%) 22300 22300 3 ماه پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 40500 0 (0%) 40500 40500 3 ماه پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 55000 0 (0%) 55000 55000 3 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 3 ماه پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 51000 0 (0%) 51000 51000 3 ماه پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 5 ماه پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 43300 0 (0%) 43300 43300 3 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 69000 0 (0%) 69000 69000 3 ماه پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 71700 0 (0%) 71700 71700 3 ماه پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 61800 0 (0%) 61800 61800 3 ماه پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 5 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 3 ماه پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 18300 0 (0%) 18300 18300 4 ماه پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 3 ماه پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18400 0 (0%) 18400 18400 4 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 11000000 0 (0%) 11000000 11000000 5 ماه پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 94900 0 (0%) 94900 94900 3 ماه پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 33000 0 (0%) 33000 33000 3 ماه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 5 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 55200 0 (0%) 55200 55200 3 ماه پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 70400 0 (0%) 70400 70400 3 ماه پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 48100 0 (0%) 48100 48100 3 ماه پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 3 ماه پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 108100 0 (0%) 108100 108100 3 ماه پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 124100 0 (0%) 124100 124100 3 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 5 ماه پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 260000 0 (0%) 260000 260000 5 ماه پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 30000 0 (0%) 30000 30000 5 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 243000 0 (0%) 243000 243000 3 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 246500 0 (0%) 246500 246500 3 ماه پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 214800 0 (0%) 214800 214800 3 ماه پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 5 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 66000 66000 5 ماه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 180000 0 (0%) 180000 180000 3 ماه پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 182000 0 (0%) 182000 182000 5 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 156000 0 (0%) 156000 156000 3 ماه پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 381500 0 (0%) 381500 381500 4 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 3 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 93700 0 (0%) 93700 93700 3 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 94700 0 (0%) 94700 94700 3 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 76100 0 (0%) 76100 76100 3 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 76100 0 (0%) 76100 76100 3 ماه پیش