مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 520000 0 (0%) 520000 520000 15 ساعت پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 192000 0 (0%) 192000 192000 15 ساعت پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 93500 0 (0%) 93500 93500 15 ساعت پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 270000 0 (0%) 270000 270000 15 ساعت پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 270000 0 (0%) 270000 270000 15 ساعت پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 260000 0 (0%) 260000 260000 15 ساعت پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 265000 0 (0%) 265000 265000 15 ساعت پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 255000 0 (0%) 255000 255000 15 ساعت پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 250000 0 (0%) 250000 250000 15 ساعت پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 330000 0 (0%) 330000 330000 15 ساعت پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 330000 0 (0%) 330000 330000 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 113000 0 (0%) 113000 113000 15 ساعت پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 121000 0 (0%) 121000 121000 15 ساعت پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 121000 0 (0%) 121000 121000 15 ساعت پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 14 ساعت پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 15 ساعت پیش
تیتان چین R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 87000 0 (0%) 87000 87000 15 ساعت پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 14 ساعت پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 96000 0 (0%) 96000 96000 15 ساعت پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم 13500 0 (0%) 13500 13500 4 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 43000 0 (0%) 43000 43000 15 ساعت پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 36000 0 (0%) 36000 36000 15 ساعت پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 36000 0 (0%) 36000 36000 15 ساعت پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 461000 0 (0%) 461000 461000 15 ساعت پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 461000 0 (0%) 461000 461000 15 ساعت پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 461000 0 (0%) 461000 461000 15 ساعت پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 500000 0 (0%) 500000 500000 15 ساعت پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 500000 0 (0%) 500000 500000 15 ساعت پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 420000 0 (0%) 420000 420000 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 15 ساعت پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 81000 0 (0%) 81000 81000 15 ساعت پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 15 ساعت پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 8900 0 (0%) 8900 8900 15 ساعت پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 15 ساعت پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 42200 0 (0%) 42200 42200 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 15 ساعت پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 9100 0 (0%) 9100 9100 3 سال پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 15 ساعت پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 6100 0 (0%) 6100 6100 3 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 15 ساعت پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 15 ساعت پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 15 ساعت پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 63000 0 (0%) 63000 63000 15 ساعت پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 21500 0 (0%) 21500 21500 15 ساعت پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 21500 0 (0%) 21500 21500 15 ساعت پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 22800 0 (0%) 22800 22800 15 ساعت پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 10000000 0 (0%) 10000000 10000000 15 ساعت پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 93000 0 (0%) 93000 93000 15 ساعت پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 28500 0 (0%) 28500 28500 15 ساعت پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 66000 66000 15 ساعت پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 15 ساعت پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 48000 0 (0%) 48000 48000 15 ساعت پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم 6550 0 (0%) 6550 6550 3 سال پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 30000 0 (0%) 30000 30000 15 ساعت پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم 12500 0 (0%) 12500 12500 3 سال پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 130000 0 (0%) 130000 130000 15 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 14 ساعت پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 260000 0 (0%) 260000 260000 14 ساعت پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 30000 0 (0%) 30000 30000 14 ساعت پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 241000 0 (0%) 241000 241000 15 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 267000 0 (0%) 267000 267000 14 ساعت پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 218000 0 (0%) 218000 218000 15 ساعت پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 3 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 85000 66000 14 ساعت پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 182000 0 (0%) 182000 182000 15 ساعت پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 182000 0 (0%) 182000 182000 15 ساعت پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 138000 0 (0%) 138000 138000 15 ساعت پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 301000 0 (0%) 301000 301000 14 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 14 ساعت پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 52000 0 (0%) 52000 52000 15 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 96000 0 (0%) 96000 96000 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 96500 0 (0%) 96500 96500 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 79500 0 (0%) 80000 79500 14 ساعت پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 78000 0 (0%) 78000 78000 14 ساعت پیش