مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 585000 0 (0%) 585000 585000 12 ماه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 244000 0 (0%) 244000 244000 12 ماه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 111000 0 (0%) 111000 111000 12 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 12 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 12 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 295000 0 (0%) 295000 295000 12 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 285000 0 (0%) 285000 285000 12 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 12 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 12 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 350000 0 (0%) 350000 350000 12 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 350000 0 (0%) 350000 350000 12 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 162000 0 (0%) 162000 162000 11 ماه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 168500 0 (0%) 168500 168500 10 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 148000 0 (0%) 148000 148000 1 سال پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 2 سال پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 97500 0 (0%) 97500 97500 10 ماه پیش
تیتان R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 96500 0 (0%) 96500 96500 10 ماه پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 12 ماه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 129000 0 (0%) 129000 129000 10 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 10 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 56000 0 (0%) 56000 56000 10 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 10 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 10 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 619300 0 (0%) 619300 619300 1 سال پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 619300 0 (0%) 619300 619300 1 سال پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 619300 0 (0%) 619300 619300 1 سال پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 652000 0 (0%) 652000 652000 1 سال پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 652000 0 (0%) 652000 652000 1 سال پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 652000 0 (0%) 652000 652000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 1 سال پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 72000 0 (0%) 72000 72000 1 سال پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 54000 0 (0%) 54000 54000 1 سال پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 1 سال پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 1 سال پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 22000 0 (0%) 22000 22000 1 سال پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 122000 0 (0%) 122000 122000 1 سال پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 70000 0 (0%) 70000 70000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 115000 0 (0%) 115000 115000 1 سال پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 74000 0 (0%) 74000 74000 1 سال پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 2 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 52800 0 (0%) 52800 52800 1 سال پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 82800 0 (0%) 82800 82800 1 سال پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 160000 0 (0%) 160000 160000 1 سال پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 1 سال پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 1 سال پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 38000 0 (0%) 38000 37000 1 سال پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 42000000 0 (0%) 42000000 42000000 1 سال پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 1 سال پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 10 ماه پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 32000 0 (0%) 32000 32000 10 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 79000 0 (0%) 79000 79000 1 سال پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 68000 0 (0%) 68000 68000 1 سال پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 71000 0 (0%) 71000 71000 1 سال پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 1 سال پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 128800 0 (0%) 128800 128800 1 سال پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 133000 0 (0%) 133000 133000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 79000 0 (0%) 79000 79000 1 سال پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 350000 0 (0%) 350000 350000 1 سال پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 47000 0 (0%) 47000 47000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 335000 0 (0%) 335000 335000 1 سال پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 335000 0 (0%) 335000 335000 1 سال پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 332000 0 (0%) 332000 332000 1 سال پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 1 سال پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 268000 0 (0%) 268000 268000 12 ماه پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 450000 0 (0%) 450000 450000 12 ماه پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 485000 0 (0%) 485000 485000 12 ماه پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 229000 0 (0%) 229000 229000 12 ماه پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 751000 0 (0%) 751000 751000 12 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 83000 0 (0%) 83000 83000 12 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 12 ماه پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 200000 0 (0%) 200000 200000 12 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 140000 0 (0%) 140000 140000 12 ماه پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 146000 0 (0%) 146000 146000 12 ماه پیش