مواد اولیه رنگ و رزین

تمامی اقلام

مواد اولیه رنگ و رزین آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 520000 0 (0%) 520000 520000 4 هفته پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 232000 0 (0%) 232000 232000 4 هفته پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 103000 0 (0%) 103000 103000 4 هفته پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 4 هفته پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 280000 0 (0%) 280000 280000 4 هفته پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 295000 0 (0%) 295000 295000 4 هفته پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 285000 0 (0%) 285000 285000 4 هفته پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 275000 0 (0%) 275000 275000 4 هفته پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 275000 0 (0%) 275000 275000 4 هفته پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 350000 0 (0%) 350000 350000 4 هفته پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 350000 0 (0%) 350000 350000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 188000 0 (0%) 188000 188000 4 هفته پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 168000 0 (0%) 168000 168000 4 هفته پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 152000 0 (0%) 152000 152000 4 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 12 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 117300 0 (0%) 117300 117000 4 هفته پیش
تیتان R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 115300 0 (0%) 116000 115300 4 هفته پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 12 ماه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 142300 0 (0%) 142300 142000 4 هفته پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 61000 0 (0%) 61000 61000 4 هفته پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 60000 0 (0%) 60000 60000 4 هفته پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 4 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 60000 0 (0%) 61000 60000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 625000 0 (0%) 625000 625000 4 هفته پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 625000 0 (0%) 625000 625000 4 هفته پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 625000 0 (0%) 625000 625000 4 هفته پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 630000 0 (0%) 639000 630000 4 هفته پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 630000 0 (0%) 639000 630000 4 هفته پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 485000 0 (0%) 485000 485000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین الكل ها و اترها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بوتیل گلایكول (BG)
Butyl Glycol (BG)
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 4 هفته پیش
مونوپروپیلن گلایکول (MPG)
Mono Propylene Glycol (MPG)
کوثر کیلوگرم 93000 0 (0%) 93000 93000 4 هفته پیش
ایزوپروپیل الکل (IPA)
Isopropyl Alcohol (IPA)
کوثر کیلوگرم 55500 0 (0%) 55500 55500 4 هفته پیش
الکل متانول شیراز
Methanol
کوثر کیلوگرم 11800 0 (0%) 11800 11800 4 هفته پیش
ضد یخ مارون (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 23000 0 (0%) 23000 23000 4 هفته پیش
ضد یخ شازند اراک (MEG)
Mono Ethylene Glycol (MEG)
کوثر کیلوگرم 23000 0 (0%) 23000 23000 4 هفته پیش
گلیسیرین
Glycerine
کوثر کیلوگرم 118000 0 (0%) 118000 118000 4 هفته پیش
اتیل گلیکول
Ethylene glycol
Kosar 65500 0 (0%) 65500 65500 4 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین استرها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پروپیلن کربنات
Propylene Carbonate (PC)
کوثر کیلوگرم 115000 0 (0%) 115000 115000 4 هفته پیش
بوتیل استات
Butyl Acetate (BA)
کوثر کیلوگرم 48000 0 (0%) 48000 48000 4 هفته پیش
اتیل استات هند
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 1 سال پیش
اتیل استات (اتیل استر) چوبینه
Ethyl Acetate (EA)
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین كتون ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
استن ساسول
Acetone
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
استن کمهو
Acetone
کوثر کیلوگرم 59000 0 (0%) 59000 59000 4 هفته پیش
سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC)
Cyclohexanone (CYC)
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 4 هفته پیش
متیل اتیل کتون (MEK)
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
کوثر کیلوگرم 158000 0 (0%) 158000 158000 4 هفته پیش
متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
کوثر کیلوگرم 165000 0 (0%) 165000 165000 4 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین آروماتیک ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
زایلین مخلوط
Mixed Xylene (MX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 4 هفته پیش
اورتو زائلین
Ortho Xylene (OX)
کوثر کیلوگرم 29000 0 (0%) 29000 29000 4 هفته پیش
تولوئن اصفهان
Toluene
کوثر کیلوگرم 37000 0 (0%) 37000 37000 4 هفته پیش
تولوئن تبریز
Toluene
کوثر کیلوگرم 18500 0 (0%) 18500 18500 4 ماه پیش

مواد اولیه رنگ و رزین سایر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پرکلرواتیلن (PCE)
Perchloroethylene (PCE)
کوثر کیلوگرم 4900000 0 (0%) 4900000 4900000 4 هفته پیش
دی متیل فورمامید (DMF)
Dimethylformamide (DMF)
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 4 هفته پیش
متیلن کلراید سامسونگ (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
متیلن کلراید سورناکم چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 4 هفته پیش
متیلن کلراید لوکسی چین (MCE)
Methylene Chloride (MCE)
کوثر کیلوگرم 45000 0 (0%) 45000 45000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 81000 0 (0%) 81000 81000 4 هفته پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 77000 0 (0%) 77000 77000 4 هفته پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 72000 0 (0%) 72000 72000 4 هفته پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 50000 0 (0%) 50000 50000 4 هفته پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 185000 0 (0%) 185000 185000 4 هفته پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 185000 0 (0%) 185000 185000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین خشک كن

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
سرب
Lead Octoate
کوثر کیلوگرم 79000 0 (0%) 79000 79000 4 هفته پیش
کبالت
Cobalt Octoate
کوثر کیلوگرم 337000 0 (0%) 337000 337000 4 هفته پیش
کلسیم
Calcium Octoate
کوثر کیلوگرم 46000 0 (0%) 46000 46000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 320000 0 (0%) 320000 320000 4 هفته پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 320000 0 (0%) 320000 320000 4 هفته پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 310000 0 (0%) 310000 310000 4 هفته پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 4 هفته پیش

مواد اولیه رنگ و رزین افزودنی های رنگ و رزین

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بنتون 34
Bentone 34
کوثر کیلوگرم 93500 0 (0%) 93500 93500 4 هفته پیش
اروزیل 200
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 180000 0 (0%) 180000 180000 10 ماه پیش
اروزیل 200 HV
Fumed Silica Aerosil
کوثر کیلوگرم 505000 0 (0%) 505000 505000 4 هفته پیش
اروزیل فوزیل چینی
Fumed Silica Fusil 200
کوثر کیلوگرم 382000 0 (0%) 382000 382000 4 هفته پیش
اوکا OK 412
ACEMATT OK 412
کوثر کیلوگرم 1020000 0 (0%) 1020000 1020000 4 هفته پیش
سیلیکات آلومینیوم A 820
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 12 ماه پیش
سیلیکات آلومینیوم P95
Aluminum Silicate
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 4 هفته پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 193000 0 (0%) 193000 193000 4 هفته پیش
پلی وینیل الکل تایوان BP-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 198000 0 (0%) 198000 198000 4 هفته پیش
پلی وینیل الکل چین 88-24
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 168000 0 (0%) 168000 168000 4 هفته پیش
پلی وینیل الکل چین 88-20
Polyvinyl Alcohol (PVA)
کوثر کیلوگرم 168500 0 (0%) 168500 168500 4 هفته پیش