کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 750.1 0.00 (0%) 750.1 750.1 1 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 108.74 0.00 (0%) 108.74 108.74 1 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 19.62 0.00 (0%) 19.62 19.62 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 542.38 0.00 (0%) 542.38 542.38 1 ساعت پیش