کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 662.9 0.60 (0.09%) 795.9 655.9 4 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 5 سال پیش
پنبه بازار آزاد 78.37 0.03 (0.04%) 88.87 77.03 4 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 21.16 0.00 (0%) 21.84 18.94 5 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 633.4 0.22 (0.03%) 688.5 607.6 4 ساعت پیش