کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 679.4 0.00 (0%) 679.4 679.4 1 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 89.69 0.00 (0%) 89.69 89.69 1 روز پیش
شکر بازار آزاد 18.12 0.00 (0%) 18.12 18.12 1 روز پیش
ذرت بازار آزاد 542.6 0.00 (0%) 542.6 542.6 1 روز پیش