کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 840.8 0.00 (0%) 840.8 840.8 2 روز پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 4 سال پیش
پنبه بازار آزاد 97.4 0.00 (0%) 97.4 97.4 2 روز پیش
شکر بازار آزاد 18.07 0.00 (0%) 18.07 18.07 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 619.75 131.00 (21.14%) 619.75 619.75 3 ساعت پیش