کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 753.4 0.10 (0.01%) 759.5 751.8 16 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 3 سال پیش
پنبه بازار آزاد 89.57 0.01 (0.01%) 89.62 89.23 10 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 17.48 0.00 (0%) 17.48 17.48 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 727.4 0.02 (0%) 730.5 722.88 4 دقیقه پیش