کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 579.5 0.30 (0.05%) 579.8 579.5 1 ساعت پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 5 سال پیش
پنبه بازار آزاد 85.95 0.00 (0%) 85.95 85.95 1 ساعت پیش
شکر بازار آزاد 27.01 0.00 (0%) 27.01 27.01 1 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 477.75 0.13 (0.03%) 477.75 477.62 1 ساعت پیش