کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 548.6 0.20 (0.04%) 550.4 547.1 2 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 سال پیش
پنبه بازار آزاد 70.96 0.05 (0.07%) 71.17 70.94 2 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 18.68 0.00 (0%) 18.68 18.68 2 روز پیش
ذرت بازار آزاد 408.6 0.28 (0.07%) 409.12 407.4 2 دقیقه پیش