کالاهای جهانی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
گندم بازار آزاد 588.1 0.10 (0.02%) 588.1 583.25 1 دقیقه پیش
سویا بازار آزاد 1 0.00 (0%) 1 1 6 سال پیش
پنبه بازار آزاد 94.57 0.04 (0.04%) 94.66 94.21 1 دقیقه پیش
شکر بازار آزاد 22.84 0.00 (0%) 22.84 22.84 11 ساعت پیش
ذرت بازار آزاد 408.12 0.02 (0%) 408.4 406.6 1 دقیقه پیش