آلی (ارگانیک)

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اپتیکال برایتنر OB1
Optical Brightener
کوثر کیلوگرم 470000 0 (0%) 470000 470000 2 ماه پیش
دوده پرینتکس V دگوسا
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 204000 0 (0%) 204000 204000 2 ماه پیش
دوده چین 2410G
Carbon Black
کوثر کیلوگرم 82000 0 (0%) 82000 82000 2 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201G
Pigment Yellow 12 G
کوثر کیلوگرم 270000 0 (0%) 270000 270000 4 ماه پیش
پیگمنت زرد سورناکم 1201GB
Pigment Yellow 1201 GB
کوثر کیلوگرم 270000 0 (0%) 270000 270000 4 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3124
Pigment Red 53:1
کوثر کیلوگرم 260000 0 (0%) 260000 260000 2 ماه پیش
پیگمنت قرمز سورناکم 3158
Pigment Red 57:1
کوثر کیلوگرم 250000 0 (0%) 250000 250000 5 ماه پیش
پیگمنت سبز پراساد هند 1001
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد 1004
Pigment Blue 15:3
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1004PL
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 255000 0 (0%) 255000 255000 5 ماه پیش
پیگمنت آبی سورناکم 1003G
Pigment blue 15:3
کوثر کیلوگرم 249000 0 (0%) 249000 249000 2 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2002PL
Pigment Green G7
کوثر کیلوگرم 330000 0 (0%) 330000 330000 5 ماه پیش
پیگمنت سبز سورناکم 2000G
Pigment Green G7
کوثر کیلو گرم 330000 0 (0%) 330000 330000 5 ماه پیش

معدنی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیتان کرونوس 2190
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 119000 0 (0%) 119000 119000 2 ماه پیش
تیتان کرونوس 2220
Titanium Dioxide Kronos
کوثر کیلوگرم 122000 0 (0%) 122000 122000 2 ماه پیش
تیتان ایشی هارا R980
Titanium Dioxide Ishihara
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان کریستال 122
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان دوپونت R105
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم 120000 0 (0%) 120000 120000 5 ماه پیش
تیتان کریستال 128
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان دوپونت R900
Titanium Dioxide Dupont
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان کریستال 134
Titanium Dioxide Cristal
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان چین SR236
Titanium Dioxide Shandong Dongjia
کوثر کیلوگرم 89000 0 (0%) 89000 89000 5 ماه پیش
تیتان لومون R996
Titanium Dioxide Lomon
کوثر کیلوگرم 88900 0 (0%) 88900 88900 2 ماه پیش
تیتان lomon R5566
Titanium Dioxide Pangang
کوثر کیلوگرم 88500 0 (0%) 88500 88500 2 ماه پیش
تیتان سورناکم KS220
Titanium Dioxide Sorenachem
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 5 ماه پیش
تیتان چین R760
Titanium Dioxide Tipex
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
تیتان آناتاس کازمو کره KA100
Titanium Dioxide Anatase Cosmo
کوثر کیلوگرم 97000 0 (0%) 97000 97000 3 ماه پیش
پیگمنت آبی پراساد (لاجورد)
Pigment Blue 29
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2001
Pigment Lemon Chorom Yellow 2001
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پیگمنت زرد كروم پراساد 2002
Pigment Middle Chorom Yellow 2002
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
اکسید آهن (گل ماش) 313
Iron Oxide Yellow
کوثر کیلوگرم 44200 0 (0%) 44200 44200 2 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 130
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 42000 0 (0%) 42000 42000 2 ماه پیش
اکسید آهن (اخرا) 190
Iron Oxide Red
کوثر کیلوگرم 36000 0 (0%) 36000 36000 5 ماه پیش
اکسید آهن قهوه ای UZ686
Iron oxide brown
کوثر کیلوگرم 53000 0 (0%) 53000 53000 5 ماه پیش

پودرها و خمیرهای فلزی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
پودر طلایی 2033
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 533000 0 (0%) 533000 533000 3 ماه پیش
پودر مسی 2033
Copper
کوثر کیلوگرم 533000 0 (0%) 533000 533000 3 ماه پیش
پودر کاهی 2033
Rich Pale Gold
کوثر کیلوگرم 533000 0 (0%) 533000 533000 3 ماه پیش
پودر طلایی 2018
Pale Gold
کوثر کیلوگرم 560000 0 (0%) 560000 560000 3 ماه پیش
پودر مسی 2018
Copper
کوثر کیلوگرم 560000 0 (0%) 560000 560000 3 ماه پیش
پودر نقره ای 1940
Aluminium Powder
کوثر کیلوگرم 419000 0 (0%) 419000 419000 3 ماه پیش