پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافرم K300 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 88000 0 (0%) 88000 88000 1 ماه پیش
هوستافرم N109 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 803500 0 (0%) 803500 803500 1 ماه پیش
هوستافرم FM90 تایوان
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 87000 0 (0%) 87000 87000 1 ماه پیش
پلی کربنات 1100U
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم 116000 0 (0%) 116000 116000 1 ماه پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش
اکریلیک CM205 تایوان
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم 76000 0 (0%) 76000 76000 1 ماه پیش
اکریلیک IH830 کره
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 4 ماه پیش