پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافرم K300 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 99500 0 (0%) 99500 99500 8 ماه پیش
هوستافرم N109 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 803500 0 (0%) 803500 803500 3 سال پیش
هوستافرم FM90 تایوان
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 99500 0 (0%) 99500 99500 8 ماه پیش
پلی کربنات 1100U
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم 113000 0 (0%) 113000 113000 8 ماه پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
اکریلیک CM205 تایوان
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم 136500 0 (0%) 136500 136500 8 ماه پیش
اکریلیک IH830 کره
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش