پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافرم K300 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 152500 0 (0%) 152500 152500 1 هفته پیش
هوستافرم N109 کره
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 803500 0 (0%) 803500 803500 6 ماه پیش
هوستافرم FM90 تایوان
Polyacetal (POM)
کوثر کیلوگرم 152500 0 (0%) 152500 152500 1 هفته پیش
پلی کربنات 1100U
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم 145000 0 (0%) 145000 145000 1 هفته پیش
پلی کربنات کی می 110 تایوان
Polycarbonate Resin (PC)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 8 ماه پیش
اکریلیک CM205 تایوان
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم 96000 0 (0%) 96000 96000 1 هفته پیش
اکریلیک IH830 کره
Poly Methyl Methacrylate (PMMA)
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 8 ماه پیش