نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 85.19 0.06 (0.07%) 86.17 84.83 3 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 89.82 0.04 (0.04%) 90.8 89.44 3 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 89.57 1.20 (1.34%) 90.77 89.57 4 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.7938 0.00 (0.03%) 2.8048 2.7799 3 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 816.5 0.38 (0.05%) 825.88 812.63 3 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 1.7 0.00 (0.12%) 1.722 1.681 3 دقیقه پیش