نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 99.11 0.11 (0.11%) 99.3 96.67 4 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 101.29 0.24 (0.24%) 101.54 98.65 4 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 114.3 0.00 (0%) 115.3 114.3 16 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 3.277 0.00 (0.03%) 3.278 3.2018 4 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 1072.8 1.50 (0.14%) 1074.3 1053.3 4 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 5.543 0.01 (0.18%) 5.559 5.502 4 دقیقه پیش