نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 73.72 0.02 (0.03%) 73.92 73.67 5 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 75.14 0.04 (0.05%) 75.29 75.08 5 ساعت پیش
نفت اوپک بازار آزاد 74.42 0.00 (0%) 74.42 74.42 7 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.3275 0.00 (0.06%) 2.33 2.3245 5 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 612.88 0.25 (0.04%) 613.88 612.38 6 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 3.915 0.00 (0.05%) 3.931 3.915 5 ساعت پیش