نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 84.67 0.03 (0.04%) 84.75 84.06 8 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 85.35 0.03 (0.04%) 85.52 84.66 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 83.36 0.00 (0%) 83.36 83.36 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 2.431 0.00 (0.02%) 2.4348 2.4184 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 736.88 0.37 (0.05%) 738.25 731.88 5 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 5.706 0.00 (0.07%) 5.742 5.702 5 دقیقه پیش