نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 71.87 0.05 (0.07%) 72.07 71.87 10 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 76.4 0.16 (0.21%) 76.49 76.19 9 ساعت پیش
نفت اوپک بازار آزاد 72.79 0.00 (0%) 72.79 72.79 12 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.5067 0.00 (0%) 2.5088 2.5019 10 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 694.5 2.00 (0.29%) 698 694.5 10 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.177 0.00 (0.05%) 2.192 2.177 10 ساعت پیش