نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 65.21 0.02 (0.03%) 65.72 65.09 5 دقیقه پیش
نفت برنت بازار آزاد 68.65 0.03 (0.04%) 69.17 68.48 5 دقیقه پیش
نفت اوپک بازار آزاد 67.49 0.00 (0%) 67.49 67.49 2 روز پیش
بنزین بازار آزاد 2.1575 0.00 (0.02%) 2.1717 2.1532 5 دقیقه پیش
گازوئیل بازار آزاد 558.13 0.25 (0.04%) 562.88 557.38 8 دقیقه پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.965 0.00 (0.03%) 2.967 2.957 11 دقیقه پیش