نفت و سوخت

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
نفت سبک بازار آزاد 90.33 0.01 (0.01%) 90.36 90.28 7 ساعت پیش
نفت برنت بازار آزاد 93.83 0.08 (0.09%) 93.83 93.55 6 ساعت پیش
نفت اوپک بازار آزاد 95.01 0.00 (0%) 95.01 95.01 7 ساعت پیش
بنزین بازار آزاد 2.572 0.00 (0.04%) 2.5728 2.5708 7 ساعت پیش
گازوئیل بازار آزاد 983.25 0.50 (0.05%) 983.25 979.5 7 ساعت پیش
گاز طبیعی بازار آزاد 2.649 0.01 (0.19%) 2.654 2.644 7 ساعت پیش