قیمت طلا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
اونس طلا بازار طلا 2020.8 34,263.20 (1695.53%) 36284 2004.49 21 دقیقه پیش
مثقال طلا بازار طلا 10633000 8,000 (0.08%) 10650000 10616000 3 دقیقه پیش
طلا ۱۸ عیار بازار طلا 2453900 1,000 (0.04%) 2458700 2449300 3 دقیقه پیش
طلا ۲۴ عیار بازار طلا 3271800 1,200 (0.04%) 3278300 3265600 3 دقیقه پیش
اونس نقره ارز آزاد (بازار) هر اونس نقره 23 0.00 (0%) 23 23 20 ساعت پیش