فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2872.5 0.00 (0%) 2872.5 2872.5 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 19390 0.00 (0%) 19390 19390 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2183.8 0.00 (0%) 2183.8 2183.8 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3067.5 0.00 (0%) 3067.5 3067.5 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9264.3 0.00 (0%) 9264.3 9264.3 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 931.4 0.00 (0%) 931.4 931.4 1 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 1999.5 8.25 (0.41%) 2011.5 1987.5 17 دقیقه پیش