فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2139 0.00 (0%) 2139 2139 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16809 0.00 (0%) 16809 16809 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2023 0.00 (0%) 2023 2023 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2389 0.00 (0%) 2389 2389 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 8437 0.00 (0%) 8437 8437 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 921.7 0.00 (0%) 921.7 921.7 20 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 950.5 0.00 (0%) 950.5 950.5 20 ساعت پیش