فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2221 1.50 (0.07%) 2242 2219 21 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 21095.5 0.00 (0%) 21095.5 21095.5 3 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2062 0.50 (0.02%) 2070.5 2061 30 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2317.5 1.00 (0.04%) 2338.5 2311.5 12 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 8077 6.00 (0.07%) 8183 8077 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1032.6 0.50 (0.05%) 1042.5 1030.9 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 1426.28 0.75 (0.05%) 1446.78 1412 3 دقیقه پیش