فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2995 0.00 (0%) 2995 2995 1 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 22310.5 0.00 (0%) 22310.5 22310.5 1 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2365 0.00 (0%) 2365 2365 1 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3547 0.00 (0%) 3547 3547 1 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9766.5 0.00 (0%) 9766.5 9766.5 1 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 969.9 0.00 (0%) 969.9 969.9 1 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 1871 0.00 (0%) 1871 1871 1 ساعت پیش