فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2627 0.00 (0%) 2627 2627 11 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 21137 0.00 (0%) 21137 21137 11 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2302.5 0.00 (0%) 2302.5 2302.5 11 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3045 0.00 (0%) 3045 3045 11 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 10724 0.00 (0%) 10724 10724 11 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1094.8 0.40 (0.04%) 1099.1 1094.5 9 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 1013 0.75 (0.07%) 1014.53 1012.25 3 ساعت پیش