فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2434.5 3.50 (0.14%) 2434.5 2412.3 5 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 17935 10.00 (0.06%) 17980 17735 5 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2184 1.50 (0.07%) 2188 2165.5 5 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2897.5 1.50 (0.05%) 2905 2851.8 5 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 9473.3 6.30 (0.07%) 9489.8 9267.5 5 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1091.1 2.20 (0.2%) 1093 1070.3 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 2617.5 3.00 (0.11%) 2618 2544 5 دقیقه پیش