فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2418 6.00 (0.25%) 2420 2364.5 9 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 22170 10.50 (0.05%) 22726.5 22110.5 6 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1976 6.00 (0.3%) 1985.5 1925 6 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3007.5 5.00 (0.17%) 3053.5 2978.5 6 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7503 8.00 (0.11%) 7642 7448 6 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 834.5 1.80 (0.22%) 856.1 832.7 6 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 1923.28 4.22 (0.22%) 1951.78 1907.78 6 دقیقه پیش