غلظت‌دهنده

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
تیلوز شینتسو H4000 NG4
Tylose Shinetsu
کوثر كيلوگرم - 0 (0%) - - 15 ساعت پیش
تیلوز شینتسو MH4000 KG4
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 241000 0 (0%) 241000 241000 15 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS6000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 15 ساعت پیش
تیلوز شینتسو HS100000 YP2
Tylose Shinetsu
کوثر کیلوگرم 267000 0 (0%) 267000 267000 15 ساعت پیش
ناتراسول 250
Natrosol
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 15 ساعت پیش
برموکول 481
Bermocoll
کوثر کیلوگرم 218000 0 (0%) 218000 218000 15 ساعت پیش
CMC
Carboxymethyl Cellulose
کوثر کیلوگرم 8000 0 (0%) 8000 8000 3 سال پیش