رزین ها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هیدروکربن رزین C5
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 66000 0 (0%) 66000 66000 2 ماه پیش
گام روزین (کالیفن) WW
Gum Rosin
کوثر کیلوگرم 70400 0 (0%) 70400 70400 7 روز پیش
پترورزین تایوان GA120
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 46000 0 (0%) 46000 46000 7 روز پیش
پترورزین تایوان SK120
Hydrocarbon Resine
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 ماه پیش
هیدروکربن رزین C9
Hydrocarbon Resin
کوثر کیلوگرم 27000 0 (0%) 27000 27000 7 روز پیش
رزین کوپلیمر
Copolymer Resin
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 ماه پیش
رزین اپوکسی E01
Epiran-01
کوثر کیلوگرم 108800 0 (0%) 108800 108800 2 هفته پیش
رزین اپوکسی E06
Epiran-06
کوثر کیلوگرم 128500 0 (0%) 128500 128500 2 هفته پیش