افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن دی او پی ایرانی (ِDOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 61800 0 (0%) 61800 61800 1 سال پیش
روغن دی او پی اکیانگ (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 92500 0 (0%) 92500 92500 1 سال پیش
روغن دی او پی ال جی (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 102000 0 (0%) 102000 102000 1 سال پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 119000 0 (0%) 119000 119000 1 سال پیش
روغن دی بی پی (DBP)
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 1 سال پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 113000 0 (0%) 113000 113000 1 سال پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 2 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 205000 0 (0%) 205000 205000 1 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 201000 0 (0%) 201000 201000 1 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 74000 0 (0%) 74000 74000 1 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 65000 0 (0%) 65000 65000 1 سال پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 1 سال پیش
روغن کرچک کیسان هند کوثر کیلوگرم 118000 0 (0%) 118000 118000 1 سال پیش