افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن دی او پی ایرانی (ِDOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 49000 0 (0%) 49000 49000 3 ماه پیش
روغن دی او پی اکیانگ (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 58500 0 (0%) 58500 58500 2 ماه پیش
روغن دی او پی ال جی (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 59500 0 (0%) 59500 59500 2 ماه پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 3 ماه پیش
روغن دی بی پی (DBP)
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 52000 0 (0%) 52000 52000 2 ماه پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 71300 0 (0%) 71300 71300 2 ماه پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 5 ماه پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 105100 0 (0%) 105100 105100 2 ماه پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 93500 0 (0%) 93500 93500 5 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 46800 0 (0%) 46800 46800 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 44500 0 (0%) 44500 44500 2 ماه پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 3 سال پیش
روغن کرچک کیسان هند کوثر کیلوگرم 55000 0 (0%) 55000 55000 3 ماه پیش