افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن دی او پی ایرانی (ِDOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 67000 0 (0%) 67000 67000 2 ماه پیش
روغن دی او پی اکیانگ (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 90000 0 (0%) 90000 90000 2 ماه پیش
روغن دی او پی ال جی (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 88500 0 (0%) 88500 88500 5 ماه پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 118000 0 (0%) 118000 118000 2 ماه پیش
روغن دی بی پی (DBP)
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 57000 0 (0%) 57000 57000 2 ماه پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 2 ماه پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 1 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 175000 0 (0%) 175000 175000 2 ماه پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 175000 0 (0%) 175000 175000 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 85000 0 (0%) 85000 85000 2 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 75000 0 (0%) 75000 75000 2 ماه پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 4 سال پیش
روغن کرچک کیسان هند کوثر کیلوگرم 91000 0 (0%) 91000 91000 2 ماه پیش