افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن دی او پی ایرانی (ِDOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 83000 0 (0%) 83000 83000 6 ماه پیش
روغن دی او پی اکیانگ (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 95000 0 (0%) 95000 95000 6 ماه پیش
روغن دی او پی ال جی (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 102000 0 (0%) 102000 102000 2 سال پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 119000 0 (0%) 119000 119000 2 سال پیش
روغن دی بی پی (DBP)
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 92000 0 (0%) 92000 92000 6 ماه پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 110000 0 (0%) 110000 110000 6 ماه پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - 3 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 185000 0 (0%) 185000 185000 6 ماه پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 185000 0 (0%) 185000 185000 6 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 73500 0 (0%) 73500 73500 6 ماه پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 73000 0 (0%) 73000 73000 6 ماه پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 2 سال پیش
روغن کرچک کیسان هند کوثر کیلوگرم 118000 0 (0%) 118000 118000 2 سال پیش