افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن کرچک کیسان هند کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن دی او پی اکیانگ (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 8500 0 (0%) 8500 8500 3 سال پیش
روغن دی او پی ال جی (DOP)
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم 10000 0 (0%) 10000 10000 3 سال پیش
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم 13000 0 (0%) 13000 13000 3 سال پیش
روغن دی بی پی (DBP)
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم 7500 0 (0%) 7500 7500 3 سال پیش
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم 11500 0 (0%) 11500 11500 3 سال پیش
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم 16500 0 (0%) 16500 16500 3 سال پیش
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم 17000 0 (0%) 17000 17000 3 سال پیش
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر کیلو گرم - 0 (0%) - - -
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم 16000 0 (0%) 16000 16000 3 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) AC7000
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 25000 0 (0%) 25000 25000 3 سال پیش
پودر فکو (بلوینگ ایجنت) D300L
Azodicarbonamide (Blowing Agent)
کوثر کیلوگرم 15600 0 (0%) 15600 15600 4 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 3 سال پیش
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم 9000 0 (0%) 9000 9000 3 سال پیش
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم 4000 0 (0%) 4000 4000 3 سال پیش