ارز دیجیتال

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بیت کوین ارز دیجیتال 64238.26 9.55 (0.01%) 64474.74 63829.5 4 دقیقه پیش
اتریوم ارز دیجیتال 3492.39 0.10 (0%) 3539.59 3477.75 4 دقیقه پیش
ریپل ارز دیجیتال 0.4855 0.00 (0.02%) 0.4902 0.4842 7 دقیقه پیش
بیت کوین کش ارز دیجیتال 388.29 0.38 (0.1%) 388.75 380.34 4 دقیقه پیش
ایاس ارز دیجیتال 0.5681 0.00 (0.05%) 0.573 0.5592 4 دقیقه پیش
لایت کوین ارز دیجیتال 74.29 0.01 (0.01%) 74.66 73.61 4 دقیقه پیش
کاردانو ارز دیجیتال 0.3766 0.00 (0.13%) 0.3801 0.372 4 دقیقه پیش
استلار ارز دیجیتال 0.0911 0.00 (0.11%) 0.0922 0.0908 4 دقیقه پیش
آیوتا ارز دیجیتال 0.1519 0.00 (0%) 0.1519 0.1519 9 ماه پیش
نئو ارز دیجیتال 11.31 0.01 (0.09%) 11.41 11.26 4 دقیقه پیش
مونرو ارز دیجیتال 162.06 0.13 (0.08%) 164.69 158.25 4 دقیقه پیش
دش ارز دیجیتال 24.05 0.02 (0.08%) 24.07 23.58 7 دقیقه پیش
نم ارز دیجیتال 0.0142 0.00 (0.7%) 0.0146 0.0141 4 دقیقه پیش
ترون ارز دیجیتال 0.1194 0.00 (0.08%) 0.1194 0.1179 2 ساعت پیش
کوانتوم ارز دیجیتال 2.55 0.01 (0.39%) 2.56 2.52 46 دقیقه پیش
اومیسگو ارز دیجیتال 9.7 0.00 (0%) 10.01 9.27 3 سال پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 586.86 0.20 (0.03%) 587.43 581.14 4 دقیقه پیش
آیکن ارز دیجیتال 0.1512 0.00 (0.07%) 0.1529 0.1487 7 دقیقه پیش
لیسک ارز دیجیتال 1.04 0.01 (0.97%) 1.08 1.03 10 دقیقه پیش
زدکش ارز دیجیتال 19.92 0.01 (0.05%) 20.13 19.81 10 دقیقه پیش
ورج ارز دیجیتال 0.0041 0.00 (2.44%) 0.0042 0.0041 13 ساعت پیش
نانو ارز دیجیتال 4.95 0.00 (0%) 4.95 4.95 3 سال پیش
وی چین ارز دیجیتال 0.1019 0.00 (0%) 0.1019 0.1019 3 سال پیش
پوپولوس ارز دیجیتال 0.0264 0.00 (0%) 0.0264 0.0216 3 سال پیش
XRP ارز دیجیتال 0.4857 0.00 (0.04%) 0.4902 0.4842 4 دقیقه پیش
پوتنت کوین ارز دیجیتال 0.1711 0.00 (0%) 0.1734 0.1709 3 سال پیش
OMG Network ارز دیجیتال 0.3291 0.00 (0.06%) 0.3377 0.327 7 دقیقه پیش
Proton ارز دیجیتال 0.0009 0.00 (0%) 0.0009 0.0009 9 ماه پیش