ارز دیجیتال

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بیت کوین ارز دیجیتال 51123.51 2.87 (0.01%) 51158.91 50591.27 2 دقیقه پیش
اتریوم ارز دیجیتال 2959.85 3.80 (0.13%) 2965.67 2907.7 2 دقیقه پیش
ریپل ارز دیجیتال 0.5438 0.00 (0.2%) 0.5462 0.5317 2 دقیقه پیش
بیت کوین کش ارز دیجیتال 266.84 0.80 (0.3%) 270.1 263.18 2 دقیقه پیش
ایاس ارز دیجیتال 0.8111 0.01 (0.65%) 0.8235 0.7849 5 دقیقه پیش
لایت کوین ارز دیجیتال 70.57 0.51 (0.73%) 70.57 68.45 2 دقیقه پیش
کاردانو ارز دیجیتال 0.5897 0.00 (0.2%) 0.5925 0.5713 2 دقیقه پیش
استلار ارز دیجیتال 0.1163 0.00 (0.43%) 0.1171 0.1138 2 دقیقه پیش
آیوتا ارز دیجیتال 0.1519 0.00 (0%) 0.1519 0.1519 5 ماه پیش
نئو ارز دیجیتال 12.68 0.07 (0.56%) 12.8 12.27 5 دقیقه پیش
مونرو ارز دیجیتال 125.13 0.10 (0.08%) 125.13 122.27 2 دقیقه پیش
دش ارز دیجیتال 30.53 0.02 (0.07%) 30.66 29.14 5 دقیقه پیش
نم ارز دیجیتال 0.0387 0.00 (0.26%) 0.0389 0.0375 8 دقیقه پیش
ترون ارز دیجیتال 0.1371 0.00 (0.22%) 0.1386 0.1371 2 دقیقه پیش
کوانتوم ارز دیجیتال 3.28 0.01 (0.3%) 3.29 3.17 29 دقیقه پیش
اومیسگو ارز دیجیتال 9.7 0.00 (0%) 10.01 9.27 2 سال پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 380.39 0.40 (0.11%) 381.63 372.07 2 دقیقه پیش
آیکن ارز دیجیتال 0.2524 0.00 (0.28%) 0.256 0.2426 5 دقیقه پیش
لیسک ارز دیجیتال 1.36 0.01 (0.74%) 1.41 1.33 20 دقیقه پیش
زدکش ارز دیجیتال 27.76 0.05 (0.18%) 27.94 26.65 5 دقیقه پیش
ورج ارز دیجیتال 0.004 0.00 (2.56%) 0.004 0.0038 1 ساعت پیش
نانو ارز دیجیتال 4.95 0.00 (0%) 4.95 4.95 2 سال پیش
وی چین ارز دیجیتال 0.1019 0.00 (0%) 0.1019 0.1019 2 سال پیش
پوپولوس ارز دیجیتال 0.0264 0.00 (0%) 0.0264 0.0216 2 سال پیش
XRP ارز دیجیتال 0.5438 0.00 (0.2%) 0.5462 0.5313 2 دقیقه پیش
پوتنت کوین ارز دیجیتال 0.1711 0.00 (0%) 0.1734 0.1709 2 سال پیش
OMG Network ارز دیجیتال 0.7399 0.00 (0.07%) 0.7427 0.698 5 دقیقه پیش
Proton ارز دیجیتال 0.0009 0.00 (0%) 0.0009 0.0009 5 ماه پیش