ارز دیجیتال

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بیت کوین ارز دیجیتال 59291.68 16.86 (0.03%) 62287.13 58536.88 6 دقیقه پیش
اتریوم ارز دیجیتال 4031.01 5.55 (0.14%) 4295.76 3983.2 6 دقیقه پیش
ریپل ارز دیجیتال 1.01 0.00 (0%) 1.03 0.9817 1 ماه پیش
بیت کوین کش ارز دیجیتال 565.68 0.66 (0.12%) 624.26 553.03 6 دقیقه پیش
ایاس ارز دیجیتال 4.3 0.01 (0.23%) 4.86 4.17 6 دقیقه پیش
لایت کوین ارز دیجیتال 185.95 0.05 (0.03%) 204.49 176.28 6 دقیقه پیش
کاردانو ارز دیجیتال 2 0.01 (0.5%) 2.2 1.91 30 دقیقه پیش
استلار ارز دیجیتال 0.3414 0.00 (0.12%) 0.3853 0.3224 6 دقیقه پیش
آیوتا ارز دیجیتال 1.25 0.01 (0.81%) 1.41 1.19 6 دقیقه پیش
نئو ارز دیجیتال 40.51 0.04 (0.1%) 47.8 39.9 6 دقیقه پیش
مونرو ارز دیجیتال 266.98 0.03 (0.01%) 292.91 257.36 6 دقیقه پیش
دش ارز دیجیتال 181.34 0.10 (0.06%) 205.25 178.93 6 دقیقه پیش
نم ارز دیجیتال 0.159 0.00 (0.13%) 0.1979 0.1554 9 دقیقه پیش
ترون ارز دیجیتال 0.0935 0.00 (0.11%) 0.1032 0.0907 6 دقیقه پیش
کوانتوم ارز دیجیتال 12.19 0.01 (0.08%) 13.54 11.53 9 دقیقه پیش
اومیسگو ارز دیجیتال 9.7 0.00 (0%) 10.01 9.27 1 ماه پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 458.27 0.39 (0.09%) 486.57 451.91 6 دقیقه پیش
آیکن ارز دیجیتال 1.88 0.01 (0.53%) 2.08 1.8 9 دقیقه پیش
لیسک ارز دیجیتال 3.47 0.01 (0.29%) 3.82 3.38 18 دقیقه پیش
زدکش ارز دیجیتال 152.42 0.07 (0.05%) 166.74 147.79 6 دقیقه پیش
ورج ارز دیجیتال 0.0217 0.00 (1.4%) 0.0234 0.0208 18 دقیقه پیش
نانو ارز دیجیتال 5.17 0.01 (0.19%) 5.62 5.14 9 دقیقه پیش
وی چین ارز دیجیتال 0.1019 0.00 (0%) 0.1019 0.1019 1 ماه پیش
پوپولوس ارز دیجیتال 0.0264 0.00 (0%) 0.0264 0.0216 1 ماه پیش
XRP ارز دیجیتال 1.04 0.01 (0.97%) 1.16 1.01 42 دقیقه پیش
پوتنت کوین ارز دیجیتال 0.1711 0.00 (0%) 0.1734 0.1709 1 ماه پیش
OMG Network ارز دیجیتال 13.08 0.01 (0.08%) 14.48 12.53 6 دقیقه پیش
Proton ارز دیجیتال 0.0999 0.01 (7.21%) 0.1266 0.0999 27 دقیقه پیش